Diller: Türkçe

Hedefler

Hedefler

♦ Üniversitemizdeki Öğrencilerin Kıdemli Üniversitesinin Bilgi Birikimi Yüksek ve Deneyimli Akademik Kadrosundan Yararlanması.

♦ Kıdemli Üniversitelerin Eğitim Programlarında Verilen Derslerden Yararlanabilmek.

♦ Kıdemli Üniversitelerin Öğretim Üyelerinin Üniversitemizde Belirlenen Alanlardaki Programlarında Ders Vermesini Sağlamak.

♦ Üniversiteler Arası İşbirliği ile Yayın Ve Projelerin Yapılmasını Sağlamak.

♦ Ulusal Ve Uluslararası Ortak Sempozyum, Kongre, Sanatsal Sergi Gibi Etkinliklerin Düzenlenmesini Sağlamak.

♦ Öğrenci Ve Akademisyenlere Sertifikalı Eğitimler Düzenlemek

♦ Ortak Laboratuvar Altyapısından Yararlanmayı Sağlamak.

♦ Değişim Programlarından Yararlanmayı Sağlamak.

♦ Kütüphane Olanaklarından Yararlanma Sağlamak.